26 stycznia 2011

Kilka słów o środkach ochrony przed niechcianym zainteresowaniem seksualnym

W dzisiejszych czasach większość państw europejskich wprowadza do swoich systemów prawnych regulacje pozwalające wprowadzić skuteczną ochronę przed molestowaniem seksualnym w miejscu pracy.

Jest to naturalna reakcja na zwiększającą się świadomość społeczeństwa w zakresie problematyki molestowania seksualnego. Wprowadzanie regulacji do porządków prawnych państwa jest konieczne i potrzebne. Jednak w moim przekonaniu, znacznie ważniejsza jest ochrona wprowadzana na gruncie wewnątrzzakładowym. Chodzi mi przede wszystkim o działania podejmowane przez samych pracodawców, pracowników jak również związki zawodowe. Działania podejmowane na tym szczeblu są znacznie skuteczniejsze i szybsze, niż długotrwałe i często nieskuteczne procesy sądowe. Dlatego tak ważne jest dalsze zwiększanie świadomości społecznej poprzez działania informacyjno-edukacyjne oraz postępowania pojednawcze.


W takim kontekście, środki ochrony możemy podzielić na środki typowo prawne, ustanawiane przez ustawodawcę w formie aktów prawnych. Drugi rodzaj środków ochrony to zasady i regulacje stosowane przez organy wyspecjalizowane do walki z molestowaniem seksualnym (trybunały, organizacje i stowarzyszenia) oraz środki wprowadzane bezpośrednio w zakładach pracy przez pracodawców.


Środki ochrony prawnej zostały już przeze mnie opisane we wcześniejszych wpisach. Natomiast ciekawym środkiem ochrony są powołane przez organy państwa instytucje czy trybunały, których działalność sprecyzowana jest do udzielania ściśle określonych porad prawnych oraz udzielania praktycznej pomocy w prowadzeniu spraw z zakresu molestowania seksualnego. Pomoc taka może polegać zarówno na oficjalnym jak i nieoficjalnym współdziałaniu z ofiarą molestowania np. w postępowaniu wewnątrzzakładowym. Do typowych działań dokonywanych przez wspomniane organy możemy zaliczyć prowadzenie negocjacji lub postępowania pojednawczego ze sprawcą. Istotnym elementem takiej działalności powinna być ich bezpłatność i powszechność. Ma to szczególne znaczenie dla osób uboższych, które nie są w stanie zapewnić sobie profesjonalnej pomocy specjalistów. Takie instytucje znajdujemy m.in. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Equal Employment Opportunity Commision zajmuje się przestrzeganiem norm prawa antydyskryminacyjnego. W większości przypadków ich działalność opiera się na ugodowym załatwieniu spraw, przy czym, w sytuacji gdy jedna ze stron nie jest zadowolona z rozstrzygnięcia istnieje możliwość odwołania się do sądu federalnego. 

W kolejnym wpisie omówię w mojej ocenie najskuteczniejsze środki ochrony, które stosowane są „u źródła” czyli środki ochrony stosowane w postępowaniu wewnątrzzakładowym w miejscu pracy.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz