1 marca 2011

Gromadzenie danych w sprawach dotyczących dyskryminacji i równego traktowania.

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz ostatnio poruszyła temat gromadzenia danych dotyczących dyskryminacji. Jest to temat, który związany jest bezpośrednio z często poruszanym przeze mnie problemem molestowaniem seksualnym w miejscu pracy.

W poprzednich wpisach wiele razy wspominałem, iż w Polsce problem molestowania seksualnego w miejscu pracy nie jest uważany za powszechnie występujący. Ma to związek m.in. z brakiem odpowiednich danych na ten temat. Propozycja Pani Rzecznik może znacznie poszerzyć świadomość społeczną w tej kwestii. Prowadzenie statystyk, które według prof. Lipowicz powinny obejmować nie tylko suche statystyki liczbowe, ale również informacje dotyczące płci i wieku pokrzywdzonej osoby, obszaru w którym miało miejsce dane zdarzenie, czy w końcu strefy jej zatrudnienia ma istotne znaczenie. Poszerzenie wiedzy w tym zakresie pozwoli na doprecyzowanie środków ochrony prawnej i pozaprawnej, a także zwiększy społeczną świadomość Polaków.

Jak sama Rzecznik wskazuje, takie czynności należą do jej obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego (tzw. ustawa równościowa z 2010 r.). Inne kraje Unii Europejskiej już dawno posiadają takie statystyki w związku z czym Polska powinna jak najszybciej dostosować swoje prawo w tym zakresie. Ogólnie rzecz ujmując działania Pani Rzecznik należy ocenić pozytywnie.

źródło:http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/491461,rpo_chce_gromadzenia_danych_w_sprawach_dot_dyskryminacji.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz