22 kwietnia 2016

Czy za święto przypadające w niedzielę należy się dzień wolny?

Już za tydzień majówka, wiele osób patrzy w kalendarz i układa sobie długi weekend. 1 maja przypada w tym roku w niedzielę. Trzeba powiedzieć, że kalendarz nie jest w 2016 r. zbyt łaskawy dla pracowników – 1 maja nie jest jedynym dniem wolnym od pracy w 2016 r., który przypada w niedzielę. Poza nim w niedzielę przypada I Dzień Świąt Bożego Narodzenia, a i 2017 r. (Nowy Rok) zaczniemy od niedzieli. Czy za święto przypadające w niedzielę pracownikowi należy się dzień wolny od pracy?


Zgodnie z art. 130 § 2 kodeksu pracy (k.p.):
„Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.”.

Jeżeli wiec święto ustawowe przypada w sobotę, to zgodnie z powyższym przepisem, mimo, że sobota jest dniem wolnym dla danego pracownika (zgodnie z przyjętym w zakładzie rozkładem czasu pracy), to pracodawca zobowiązany jest do udzielenia pracownikowi innego dnia wolnego od pracy.

Sytuacja wygląda inaczej, jeżeli święto wypada w niedzielę. W takiej sytuacji nie obniża się wymiaru czasu pracy o osiem godzin, czyli pracownikowi nie należy się dzień wolny za święto przypadające w niedzielę.The above article in Polish relates to situation when holiday has place on Sunday. In such situation employee doesn’t have right to day off instead of holiday which has place on Sunday (opposite to Saturday – when holiday has place on Saturday, employee has right to day off instead of it).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz