6 kwietnia 2016

Nowelizacja Kodeksu Pracy. Część II

W niedawnym wpisie omówiliśmy część zmian Kodeksu pracy, które są skutkiem jego nowelizacji, która to nowelizacja obowiązuje od dnia 22 lutego 2016 r. W poprzednim wpisie omówiliśmy zagadnienia związane: ze zmianami w zakresie rodzajów umów o pracę, ze zmianami w zakresie przesłanek zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na okres próbny, ze zmianami w zakresie zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów na czas nieokreślony. Tematem dzisiejszego wpisu będą natomiast zmiany dotyczące dopuszczalności i okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony oraz zmiany dotyczące zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.


Dopuszczalność i okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony

Jak było do tej pory:
Art. 33 k.p. stanowił, że:
Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.”.

Umowa taka mogła zostać rozwiązana również:
- przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 41(1) § 2 Kodeksu pracy),
- w razie wypowiadania pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego i indywidualnego zwolnienia (co wynikało z art. 5 ust. 7 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

Jeżeli zaś umowa o pracę na czas określony została zawarta w celu zastąpienia nieobecnego pracownika w pracy, to mogła zostać wypowiedziana przez pracownika lub pracodawcę, a okres wypowiedzenia wynosił 3 dni robocze (art. 33(1) k.p.).

Jak jest teraz:
Zgodnie z nowym art. 36 § 1 k.p. zarówno umowa o pracę na czas określony, jak i umowa o pracę na czas nieokreślony, mogą być wypowiedziane z zachowaniem okresu wypowiedzenia, którego długość zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Okresy wypowiedzenia wynoszą:
- 2 tygodnie – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
- 1 miesiąc – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
- 3 miesiące – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W związku z tym, że uchylono art. 33(1) k.p. powyższe okresy wypowiedzenia obowiązują również w przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Wypowiedzenie nie ma zastosowania jednak, gdy do pracy powraca zastępowany pracownik – wtedy bowiem taka umowa o pracę rozwiązuje się z dniem poprzedzającym dzień powrotu zastępowanego pracownika.

Zwalnianie pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Jak było do tej pory:
Dotychczas obowiązujące przepisy k.p. nie przewidywały możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Mimo tego było to stosowane w praktyce przez pracodawców. Dodać należy, że można było pracownika zwolnić z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia bez konieczności uzyskania jego zgody.

Jak jest teraz:
Do kodeksu pracy dodano art. 36(2) o następującym brzmieniu:
W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.”.

Możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę została więc obecnie przewidziana wprost w przepisach k.p. Możliwość ta jest niezależna od rodzaju umowy o pracę.


The above article in Polish relates to recent amendment in Polish Labour Code. Following topics from amendment are being discussed:
 • fixed term contract termination and its notice period,
 • exemption from work obligation during notice period.

4 komentarze:

 1. wlasnie tego typu informacji szukalem, bardzo dobry merytoryczny wpis, dzieki i pozdrawiam :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Staramy się, aby wpisy były jasne i przejrzyste. Dziękujemy za komentarz :)

   Usuń
 2. dziękuje za wnikliwy komentarz, naprawdę dobrze opisane zmiany :)

  OdpowiedzUsuń