23 maja 2016

Osiągnięcie wieku emerytalnego a wypowiedzenie umowy o pracę

Wraz z osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego, kończy się okres ochrony przedemerytalnej. Jaka jest sytuacja pracownika wraz z osiągnięciem tego wieku, czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi z powodu osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego?

Ochrona przedemerytalna ustanowiona została w art. 39 kodeksu pracy (k.p.). W myśl tego przepisu pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku przedemerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Jeżeli więc pracownik osiąga wiek emerytalny kończy się dla niego ochrona przewidziana przez powyższy przepis. Czy pracownik musi wtedy „drżeć” myśląc o swoim dalszym zatrudnieniu?

Bardzo długo kwestia ta pozostawała sporna. Można było znaleźć głosy opowiadające się zarówno za możliwością wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę w związku z osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego, jak i głosy przeciwne.

Rozbieżności te zostały rozwiane, jak się wydaje, przez 2 uchwały Sądu Najwyższego:
  • uchwałę z dnia 14 listopada 2008 r. (sygn. I PZP 4/08), zgodnie z którą wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony pracownicy wyłącznie z powodu nabycia przez nią prawa do emerytury na podstawie art. 40 w związku z art. 50 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi dyskryminację ze względu na płeć (art. 11(3) k.p.),
  • uchwałę z dnia 21 stycznia 2009 r. (sygn. II PZP 13/08), w myśl której osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę (art. 45 § 1 k.p.).

Jeżeli mieszkasz, podobnie jak my, w województwie pomorskim, być może zainteresuje Cię fakt, że do uchwały z dnia 21 stycznia 2009 r. tzw. glosę aprobującą (czyli coś na kształt poparcia stanowiska) sporządziła prof. Alina Wypych – Żywicka. Wielu sędziów, radców prawnych lub adwokatów z terenu Pomorza, w tym my, to byli studenci prof. Wypych – Żywickiej. Zajęcia u niej były bardzo wymagające i trzeba się było do nich co tydzień sumiennie przygotować, co pomogło wielu osobom zdobyć solidne szlify z zakresu prawa pracy ;) Tym samym, jeżeli chodzi o prawo pracy, wielu sędziów, radców prawnych lub adwokatów na Pomorzu liczy się ze zdaniem Pani Profesor i jeżeli widzi, że jej zdaniem osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, to na pewno solidnie rozpatrzy jej stanowisko.

Podsumowując powyższe, stwierdzić należy, że osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Jeżeli nie może to być przyczyna wyłączna, tzn. że musi obok niej występować też inna (rzeczywiście istniejąca) przyczyna, np. spadek wydajności pracy.


The above article in Polish relates to employment agreement termination possibility when employee has reached retirement age. Such termination in this age (period) is possible, but reaching retirement age in itself can not be termination reason.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz