11 czerwca 2016

Nowe uprawnienia Inspekcji Pracy? Odpowiada Główny Inspektor Pracy

Dziś w Internecie natrafiłem na bardzo ciekawy wywiad przeprowadzony w Radiu Gdańsk z Romanem Giedrojciem Głównym Inspektorem Pracy. Wśród poruszanych wątków szczególnie zaciekawiły mnie te dotyczące postulowanych zmian w prawie dotyczących przeprowadzania kontroli u pracodawców.


Czy podczas kontroli zakład pracy okrążony będzie przez kordon policji? Jakie nowe uprawnienia mają posiadać inspektorzy? Czym różni się kontrola przeprowadzana przez polską inspekcję od kontroli przeprowadzanej przez inspekcje w innych państwach Unii Europejskiej? Ten bardzo ciekawy wywiad do wysłuchania jest tutaj.

7 czerwca 2016

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - cz. 1

W dzisiejszym wpisie krótko o zasadach dokonywania przez pracodawcę potrąceń z wynagrodzenia za pracę pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Dla pracodawcy zajęcie wynagrodzenia za pracę praktycznie możemy podzielić na dwa sposoby. Pierwszy dotyczy zajęcia należności wynikających z zasądzonych alimentów a drugi to wszystkie pozostałe wskazane w kodeksie pracy (sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń innych niż alimentacyjne, udzielone pracownikowi zaliczki, kary pieniężne z odpowiedzialności porządkowej).