7 czerwca 2016

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - cz. 1

W dzisiejszym wpisie krótko o zasadach dokonywania przez pracodawcę potrąceń z wynagrodzenia za pracę pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Dla pracodawcy zajęcie wynagrodzenia za pracę praktycznie możemy podzielić na dwa sposoby. Pierwszy dotyczy zajęcia należności wynikających z zasądzonych alimentów a drugi to wszystkie pozostałe wskazane w kodeksie pracy (sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń innych niż alimentacyjne, udzielone pracownikowi zaliczki, kary pieniężne z odpowiedzialności porządkowej).


Ma to zasadnicze i praktyczne znaczenie gdyż, w przypadku zajęcia należności egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracodawca w każdym przypadku zobowiązany jest zająć część wynagrodzenia za pracę - maksymalnie do wysokości 3/5 wynagrodzenia pracownika. W razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia – art. 87 §3 pkt 1 i 2 kodeksu pracy.

Biorąc pod uwagę zapisy art. 871 kodeksu pracy pracodawca musi wziąć pod uwagę także kwotę wolną od potrąceń. Zgodnie z ww. art. 871 kodeksu pracy wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1)  minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.


Wolna od potrąceń jest zatem kwota tzw. wynagrodzenia minimalnego z jednym zastrzeżeniem. Kwota wolna od potrąceń nie obowiązuje w przypadku egzekwowania świadczeń alimentacyjnych (w tym przypadku pracodawca zawsze dokonuje potrącenia maksymalnie do wysokości 3/5 wynagrodzenia). W związku z tym należy dokładnie przeczytać zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia z którego będzie wynikało czy nasz dłużnik ma do zapłacenia zaległe alimenty czy może niespłacony kredyt. Od tego będzie zależało jaką część wynagrodzenia będzie trzeba odliczyć od wynagrodzenia pracownika.

3 komentarze:

 1. Dziękuję bardzo za ten artykuł, szkoda że nie wiedziałem o tym 5 lat temu, czekam na ciąg dalszy.

  OdpowiedzUsuń
 2. Dalszego ciągu chyba niestety nie będzie ;/ A szkoda.

  OdpowiedzUsuń
 3. Dziękujemy za komentarze, dalszy ciąg oczywiście będzie, a nawet część już została zamieszczona w dniu wczorajszym - http://sprawnyblog.blogspot.com/2016/07/egzekucja-z-wynagrodzenia-za-prace-cz-ii_7.html.
  Pozdrawiamy!

  OdpowiedzUsuń