7 lipca 2016

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę – cz. II

W pierwszej części opisałem podstawowe zasady dotyczące egzekucji z wynagrodzenia za pracę. Wiemy, co to jest kwota wolna od potrąceń, ile wynosi i co dzieje się w przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę zaległych alimentów.

W ramach uzupełnienia poprzedniego wpisu, należy wskazać, że zgodnie z art. 871 §2 kodeksu pracy, jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne od potrąceń również ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Dla przykładu w 2016 r. przy zastosowaniu podstawowych kosztów oraz bez kwoty zmniejszającej podatek kwota wolna od potrąceń wynosi 1.308,69 zł. ( po odliczeni składek i podatku). Zatem w przypadku zatrudnienia na ½ etatu (przy ww. założeniu) kwota wolna od potrąceń wynosi 664,34 zł. a zatrudniony na ¼ otrzyma 342,17 zł.  

Należy pamiętać, że kwoty wolne od potrąceń różnią się od siebie w zależności od zastosowanego u pracownika wymiaru czasy pracy, przyjętego sposobu zastosowania podstawowych lub podwyższonych kosztów uzyskania przychodów przez pracownika i stosowania (lub nie) kwot zmniejszających podatek.

Warto również wspomnieć o potrąceniach dokonywanych u pracownika w jego pierwszym roku pracy. W ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015r. poz. 2008) w art. 6 ust. 2 ustawodawca wskazuje, iż „Wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy, z zastrzeżeniem ust. 3, nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.” Od 1 stycznia 2016 r. będzie to kwota 1.480 zł.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz