4 kwietnia 2017

Dlaczego Polacy nie chodzą na urlopy wypoczynkowe? Zaległy urlop wypoczynkowy a przedawnienie.


Zastanawiałem się kiedyś czy tak postawione pytanie w ogóle ma sens. W końcu każdy pracownik ma prawo do odpoczynku i co ważne, prawa tego nie można się zrzec ani też zamienić go na inne świadczenie (wyjątkiem jest ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy po zakończeniu stosunku pracy). 

Zakładam, że każdy z nas lubi w trakcie urlopu wypoczynkowego wypoczywać, podróżować i odpoczywać po ciężkim okresie pracy. Pomimo tego, wielu z nas, zdarza się nie wykorzystać w całości urlopu wypoczynkowego. Powodów może być wiele, jak choćby chęć zachowania kilku dni wolnego na sytuacje awaryjne lub też zamiar dołożenia wolnych dni do planowanego dłuższego okresu wypoczynku.

Powinniśmy jednak pamiętać, że pracodawca winien udzielić nam urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym nabyliśmy do niego prawo
Art.  161.  [Obowiązek udzielenia urlopu]
Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.
Jeżeli nie wykorzystamy urlopu w roku, w którym nabyliśmy do niego prawo, pracodawca winien udzielić go najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Art.  168.  [Ostateczny termin udzielenia urlopu]
Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.
Z doświadczenia oraz moich obserwacji wiem, że nie zawsze pamiętamy o swoim urlopie wypoczynkowym lub też nie jesteśmy w stanie wykorzystać go w całości. Wielokrotnie miałem do czynienia z sytuacjami, w których „kadry” przypominały pracownikom o zaległym urlopie wypoczynkowym (rekordzista posiadał 124 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego). Jednak co w sytuacji, gdy nikt nam o tym nie przypomni a sami przeoczyliśmy kilka dni zaległego urlopu? Co stanie się z naszym urlopem?

Odpowiedź jest prosta, przepadnie. Oczywiście nie zawsze, ale pewnych  okoliczność tak się właśnie stanie. Zgodnie bowiem z przepisami prawa pracy roszczenie pracownika o udzielenie mu urlopu wypoczynkowego przedawni się z upływem 3 lat od dnia, w którym stał się on wymagalny. Zatem przykładowo niewykorzystany urlop za rok 2016, przedawni się z upływem 3 lat od dnia 30 września 2017 r. , czyli 30 września 2020 r. 


Warto pamiętać o zaległych urlopach wypoczynkowych nie tylko z punktu widzenia pracownika. Pracodawca, który nie dopełni obowiązku udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w obligatoryjnym terminie musi liczyć się z możliwością ukarania go grzywną nawet do 30.000 zł.

The article above is about conditions of employer obligation to grant to an employee leave and situation when employee can lose his right to leave.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz