O blogu

Drogi Czytelniku,

(S)prawniewpracy.pl  to blog o prawie pracy. Blog kierowany jest zarówno do pracowników, jak i pracodawców. Nie opowiadamy się po żadnej ze stron, gdyż obie strony mają swoje prawa i obowiązki.

Prawo pracy to jedna z podstawowych gałęzi prawa, która dotyka prawie każdego z nas i to właściwie codziennie. Z prawem pracy, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy, mamy do czynienia od momentu przyjścia do momentu wyjścia z pracy, a czasem nawet przed przyjściem do pracy i po wyjściu z niej.

Wiemy, że w sieci istnieje wiele blogów o prawie pracy. Jednakże naszym zdaniem materia ta jest tak szeroka, a ilość i częstotliwość zmian w przepisach prawa pracy tak wielka, że o prawie pracy nigdy nie zostanie napisane wystarczająco dużo ...
- prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy,
- rozwiązanie umowy o pracę,
- wynagrodzenie za pracę,
- czas pracy,
- praca w niedziele i święta,
- urlopy pracownicze,
- wypadki przy pracy,
- umowa o pracę i jej treść,
- regulaminy pracy i wynagrodzenia,
- zwolnienia dyscyplinarne,
- zwolnienia grupowe
- i wiele, wiele innych ...
Jak więc widać, jest o czym pisać, tematów nigdy nie zabraknie.

Zapraszamy Cię do lektury!Dear Reader!

(S)prawniewpracy.pl is a blog about Polish labour law. Blog is addressed to employees as well as to employers. We do not stand for of any party, becasue both have their rights and obligations.

Labour law is one the most essential law area, which touch almost everybody, and in fact almost everyday. We have contact with labour law, even if don't know about this, from the moment we come to work, to the moment we leave it, sometimes even before we come to work and after leave it.

We know that there are many Polish labour law blogs in the web. But, in our opinion, this area is so wide, number and frequency of changes in labour law regulations so big, that number of labour law blogs never will be sufficient ...
- employee and employer rights and obligations,
- employment contract dissolution,
- remuneration,
- work time,
- work on Sunday and holidays,
- vacation,
- accidents at work,
- employment contract and its content,
- work statute and remuneration statute,
- disciplinary dismissal,
- collective dismissals,
- and many many others ...
As you see, there are many topics, which can be considered.

We wish you a pleasant reading!